vineri, 28 martie 2014


Dacă am citi cu atenție Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, am putea reține cel puțin două aspecte privind funcția de protopop: „Protopopul (protoiereul) este preotul conducãtor al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele chiriarhului” și „protopopul se numește sau se reconfirmã de către chiriarh pe o perioadă de 4 ani, într-o ședință de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial, ținându-se seama de următoarele criterii: pregătirea teologică temeinică; cel puțin 5 ani vechime
în preoție; fără impedimente juridic-canonice și având o activitate deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și socială”. În mod obișnuit schimbările de protopopi sau reconfirmările în această funcție au loc în anul și în perioada alegerilor generale ale organismelor specifice de conducere a Bisericii. Așa s-a întâmplat și în iarna acestui an. În cadrul mai multor protopopiate ale Arhiepiscopiei Sibiului au fost stabilite unele schimbări, inclusiv la Agnita. Părintele Ioan Jurca, protopop la Agnita încă din anul 2004, a fost cel mai vechi protopop în funcție. După o activitate intensă de 10 ani în slujba Ortodoxiei hârtibăcene, a venit vremea să lase povara și responsabilitatea administrației protopopești în seama părintelui Mihai Naicu, paroh la Agnita I. Este aproape inutil să precizăm faptul că în tot ceea ce părintele Ioan Jurca a întreprins spre binele protopopiatului Agnita l-a avut ca sprijin de nădejde pe părintele Mihai Naicu, între ei existând o colaborare și o susținere reciprocă rodnică și exemplară. Și bineînțeles că aceasta va continua și de acum înainte.
Activitatea de protopop a părintelui Mihai Naicu a început la 1 martie, însă instalarea oficială a avut loc miercuri, 19 martie, atunci când agenda Înalpreasfințitului Părinte Laurențiu a făcut posibilă vizita arhierească la Agnita.
Dimineața, începând cu orele 7, a fost săvârșită Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, la care au participat majoritatea preoților din protopopiatul Agnita, dar și mai mulți credincioși care s-au spovedit și împărtășit. Am remarcat de asemenea și prezența unui grup de tineri ai Colegiului din Agnita, însoțiți de doamna profesoară Luminița Feldara. 
După Sfânta Liturghie, preoţii şi credincioşii l-au întâmpinat pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu şi au avut mai apoi posibilitatea să participe la instalarea în funcţie a părintelui protopop Mihai Naicu. De asemenea, preoţilor şi credincioşilor li s-a citit actul de numire şi un document în care li s-a prezentat cele 27 de paragrafe legate de atribuţiile şi îndatoririle protopopului. 
Preotul Ioan Jurca de la Biserica “Sfântul Nicolae” din Agnita, cel care a deținut până acum funcția de protopop, i-a mulţumit ierarhului pentru anii în care a avut această ascultare, dar şi preoţilor pentru colaborarea fructuoasă pe care au arătat-o. De asemenea părintele Ioan Jurca și-a exprimat bucuria sinceră pentru faptul că părintele Mihai Naicu a fost numit în această funcție, precum și convingerea că această numire este expresia unui mers firesc al lucrurilor și recunoașterea vredniciei părintelui Mihai. Nu a uitat să-și exprime disponibilitatea de a-l sprijini deplin și necondiționat pe noul protopop, așa cum s-a bucurat și sfinția sa de același sprijin cât timp a deținut funcția de protopop. Noul protopop de Agnita, Mihai Naicu s-a adresat la final atât IPS Mitropolit Laurenţiu, cât şi preoţilor şi credincioşilor, pe care i-a asigurat de întreaga implicare în funcţia primită, pentru ca viaţa bisericească de pe Valea Hârtibaciului să fie cât mai rodnică și mântuitoare pentru credincioși, mizând în acest sens și pe colaborarea sinceră și deschisă a fraților preoți. 
“Filantropia trebuie să fie a doua slujire a Bisericii” 
IPS Mitropolit Laurenţiu i-a binecuvântat pe noul protopop şi pe preoţii veniţi la ceremonia instalării. Ierarhul l-a asigurat pe părintele Mihai Naicu de tot sprijinul în activitatea pe care o are de desfășurat într-un protopopiat misionar, format din comunităţi parohiale care se zbat în dificultăţi materiale. Misiunea Bisericii în astfel de zone defavorizate social este deosebit de importantă şi de aceea, ierarhul i-a îndemnat pe preoți să implementeze proiecte sociale viabile, care să vină în folosul oamenilor rămaşi pe aceste meleaguri.
După încheierea ceremoniei de instalare de la Agnita, Înaltpreasfințitul Laurențiu a plecat spre Rupea pentru a instala și acolo un nou protopop. În interviul acordat TV Trinitas cu prilejul acestei zile, ÎPS Laurențiu a declarat: “Cele două Protopopiate din Arhiepiscopia noastră sunt mai mici şi mai sărace decât celelalte. Le-am spus preoţilor că avem un popor credincios atât de apropiat de Biserică, încât nu suntem vrednici, ca preoţi, să avem astfel de enoriaşi. Biserica noastră este bogată spiritual şi există o iubire faţă de Dumnezeu şi o apreciere faţă de slujitorii lui Hristos care au obligaţia de a împlini nu doar nevoile spirituale ale credincioşilor, ci şi cele materiale. Filantropia trebuie să fie a doua slujire a Bisericii noastre. Cei doi protopopi noi vin cu avântul lor tineresc şi cu responsabilitatea asumată şi suntem încredinţaţi că vom avea o preoţime devotată slujirii lui Hristos şi a semenilor”.
Noi avem încredere deplină că părintele Mihai Naicu își va împlini noua ascultare și misiune cu multă dăruire și folos pentru viața bisericească de pe Hârtibaci. Bineînțeles că îi suntem alături și îi dorim putere de muncă și bucurii depline.