joi, 30 octombrie 2014


Au trecut  200 de ani de când renumiţii zugravi de chipuri sfinte, fraţii Grecu din Săsăuş au desăvârşit împodobirea bisericii Sf Vasile cel Mare din Fofeldea cu chipuri de sfinţi dar mai ales cu minunate scene din viaţa lui Isus Hristos. Multe reprezentări au tâlcul lor prin care scene biblice sunt îmbinate cu momente istorice ale Transilvaniei. 
Preotul Ioan Dumitru Tătoiu şi enoriaşii acestei parohii, mândrii de moştenirea lăsată de înaintaşi, au ţinut să comemoreze acest eveniment din viaţa satului lor, invitându-l pe IPS părinte dr. Laurenţiu Streza Mitropolitul Ardealului să participe la Sfânta Liturghie de duminică 28 sept. 
IPS Laurenţiu a fost întâmpinat, la intrarea în sat şi condus spre biserică de locuitori îmbrăcaţi în costume populare şi de tineri călăraşi cu caii împodobiţi. La biserică a fost salutat, cum se cuvine de un sobor de 11 preoţi în frunte cu Protopopul Mihai Naicu iar aleea ce duce spre sfântul lăcaş a fost străjuită de copii cu flori în mână.
După ce a înconjurat biserica şi a stropit-o  în cele patru laturi cu apă sfinţită IPS Laurenţiu a bătut de trei ori cu crucea în uşă şi a cerut să se deschidă porţile. Porţile s-au deschis şi urmat de mulţimea enoriaţilor a pătruns în biserică, unde împreună cu cei 11 preoţi a fost săvârşită Sf.Liturghie.
După oficierea slujbei, preotul Ioan Dumitru Tătoiu a mulţumit IPS Laurenţiu pentru că a răspuns invitaţiei, onorându-i pe enoriaşii din Fofeldea, fiind primul mitropolit care a slujit aici, transformând, pentru o zi, minunata biserică în Catedrală a Văii Hârtibaciului . Profund emoţionat, tânărul şi vrednicul preot a prezentat lucrările înfăptuite în cei patru ani de păstorire din Fofoldea. A vorbit despre momentul când a conştientizat responsabilitatea de a sluji într-o biserică monument istoric, când a văzut cât de multe şi grabnice lucrări sunt de făcut pentru a opri degradarea ei.
În cei patru ani, ajutat de consiliul parohial, de epitropul Ioan Chirtop, de Primărie şi de toţi enoriaşii a reuşit să facă lucrări importante şi necesare la casa parohială, a fost înlocuită crucea de pe clopotniţă, ce stătea să cadă, s-a reparat acoperişul, s-au  făcut aleile spre biserică şi drenaje în jurul acesteia, s-au înlocuit geamurile şi duşumeaua şi s-au procurat obiecte de cult. A mulţumit celor care i-au fost alături şi care au muncit pentru a înfăptui toate lucrările.
Pentru vrednicia lui, pentru activitatea pastorală deosebită, IPS Laurenţiu la ridicat la rangul de Iconom acordându-i o diplomă. Diplome pentru sprijinul acordat parohiei şi preotului, au fost acordate şi primarului Ionel Vişa, consiliului parohial prin epitropul Ioan Chirtop şi fraţilor Vecerzan pentru donaţiile făcute.
Preotul i-a mulţumit IPS pentru apreciere şi i-a dăruit spre amintire din partea sa o icoană iar din partea enoriaşilor un minunat chindeu.
În timpul cuvântului de învăţătură rostit de IPS Laurenţiu, o bucată din vechea pictură s-a desprins din cupola naosului şi a căzut înaintea acestuia. A fost cea mai elocventă solicitare, la cea mai importantă şi îndrituită personalitate spre a se interveni pentru salvarea picturilor vechi de 200 de ani. Bucata căzută pe lângă capul IPS Laurenţiu, nu este prima desprinsă din monumentul bisericesc şi după cum arată crăpăturile din cupola bisericii nu va fi nici ultima.
Lucrările necesare, pentru  ca să nu mai cadă şi alte bucăţi din minunatele fresce depăşesc competenţa şi puterea financiară a creştinilor din Fofeldea. Prin puterea sa, IPS Laurenţiu îi va putea ajuta să oprească degradarea valorosului monument.
I.Bârsan